ข่าวแสดงทั้งหมด

1. ปรับปรุงประเภทสิทธิย่อยอื่นๆที่ไม่ใช่ 77 และมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี จะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย "ผู้สูงอายุ" ได้ 2. ปรับปรุงสิทธิประกันสุขภาพหลักในกลุ่ทที่นอกเหนือ UC แต่มีประเภทสิทธิย่อย เป็นผู้พิการ ในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ ขออภัยในความไม่สะดวก อ่านต่อ
โดย วาสนา ปัจฉิมก้านตรง เมื่อ 14 มี.ค. 2560 ( 0 ตอบ 465 อ่าน )
คู่มือบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 1.) 591010_คู่มือบริหารงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 60_เล่ม1_Rehabilitation ดูที่ https://goo.gl/KkuPjy 2.) 591010_รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ76รายการ_แนบ2-ประกาศ2559 ดูที่ https://goo.gl/PaE8kO อ่านต่อ
โดย วาสนา ปัจฉิมก้านตรง เมื่อ 09 มี.ค. 2560 ( 0 ตอบ 1529 อ่าน )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปัญหาการใช้งานได้ที่ IT Helpdesk โทรศัพท์ 02-141-4200 โทรสาร 02-141-9737 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) "ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550" เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 โทรศัพท์ (เบอร์กลาง) 02 141 4000 โทรสาร (เบอร์กลาง) 02 143 9730 อ่านต่อ
โดย วาสนา ปัจฉิมก้านตรง เมื่อ 17 ก.ย. 2557 ( 0 ตอบ 35821 อ่าน )