โปรแกรมบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โดย: วาสนา ปัจฉิมก้านตรง   เมื่อ: 17 ก.ย. 2557   อ่าน: 42825   ตอบ: 0   ถูกใจ: 0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปัญหาการใช้งานได้ที่ IT Helpdesk
โทรศัพท์ 02-141-4200
โทรสาร 02-141-9737

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
"ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550"
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

โทรศัพท์ (เบอร์กลาง) 02 141 4000
โทรสาร (เบอร์กลาง) 02 143 9730