ขอปิดปรับปรุงระบบ วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 - 17.00 น.

โดย: วาสนา ปัจฉิมก้านตรง   เมื่อ: 14 มี.ค. 2560   อ่าน: 1090   ตอบ: 0   ถูกใจ: 0
1. ปรับปรุงประเภทสิทธิย่อยอื่นๆที่ไม่ใช่ 77 และมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี จะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย "ผู้สูงอายุ" ได้
2. ปรับปรุงสิทธิประกันสุขภาพหลักในกลุ่ทที่นอกเหนือ UC แต่มีประเภทสิทธิย่อย เป็นผู้พิการ ในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้

ขออภัยในความไม่สะดวก